CatapultHem

Ledare
Facit till SKOLK
Ett sätt att skolka
Den gamle
Den stora björnen
Börsen

Insändare

Försent
Du
Dumma blondinen
Sex

Rökning på skolan

Horoskop
Jadi
Sara
Se SIRD-bilden
BaksidanMer om Catapult
Webbringar
Cookies
Rökning


Rökning på skolan!

   Angående rökning utanför dörrarna på skolan vill jag bara säga att de regler som finns fungerar lika bra som den s.k. snöbollsregeln, dvs. inte alls. Skillnaden är att överträdelse av rökningsregeln inte alls är så oskyldigt som snöbollskastning. Reglerna, eller uppmaningen, eller varför inte säga OMBEDELSEN, om att inte röka utanför dörrarna på skolan (ty det är detta regeln handlar om) är någonting som bara existerar på papperen man erhåller vid skolstarten. Jag tycker det är dåligt av rökarna att inte kunna acceptera dessa enkla regler. Den stora majoriteten i Sverige (dvs icke-rökarna) har ju accepterat att med sin skattepengar betala sjukhussängar. Bäste rökare, att ni ämnar att försämra edert hälsotillstånd rör mig inte det minsta, men försök förstå den grupp av människor som bryr sig om och vill vårda sin hälsa. Tänk på den lilla grupp av människor som varje morgon får ta specialmediciner för att klara en vanlig dag, och som flera gånger dagligen blir tvungna att ta akutmedicin beroende av tobaksrök. Personligen tror jag inte att en enda av er kommer att skänka denna artikel en tanke, då ni blåser denna oförsvarliga giftrök i ansiktet på oss icke-rökare som mödosamt försöker tränga oss förbi, när ni allt som oftast står mitt i dörrarna.

Det finns ett par olika kategorier:

  • De som håller sig NÅGRA meter utanför dörrarna. Denna kategorin är den största, antagligen p.g.a. att inte alla får plats vid dörrarna.
  • Denna kategori är ytterst liten, men ändå så vanlig att man utan problem ser ett par i veckan. Denna grupp består av ett fåtal som inte kan låta bli att röka inomhus.
  • Den antagligen värsta kategorin består av de som alltid tänder cigaretten innan de kommit ut, och för övrigt så brukar de bara komma halvvägs ut. De brukar nämligen allt som oftast fastna i dörren, där de blir hängande med dörrarna öppna.
ÅTGÄRDER:
Vad skall man då göra åt detta? Som jag redan har nämnt, så tror jag inte att rökarna själva kommer att flytta på sig.
Det hela liknar mer och mer ett fall för REKTORN, (det borde ju finnas någon typ av respekt för denne även hos den allra tuffaste rökare).
   Jag vill med detta be Katrinelundsgymnasiets rektor P-O Jakobsson, att ta itu med detta. Det kan ju inte vara för svårt för en man i din position, att fösa iväg ett gäng ungdomar sådär en tjugo meter ifrån huvudingången. Om man inte lyckas få bort rökarna, så får man väl ha speciella dörrar för icke-rökare med markerade "frizoner" utanför. Så att vi också kan gå ut någon rast.
   Jag för min del skulle inte sky några som helst medel i kampen mot detta om jag bestämde.
Man kanske kunde sätta upp en gammal telefonkiosk, där de kunde tända sina cigaretter då det blåser, så de slipper gå in varje gång. Eller kanske locka bort dem med ett "rökskjul". Kanske kunde man köpa in massa paraplyer till utlåning, så slipper de stå och trängas i/vid dörren. Eller om man nu vill gagna båda parter, så skulle det säkert inte vara omöjligt att installera jättefläktar och bredda dörrarna. Då kan de ju stå kvar vid dörrarna, samtidigt som vi andra kan passera utan problem.

Tack P-O, jag litar på att du löser det.

-INGE RÖÖK

Mer om tobakslagen
Nästa artikelCatapult
© 1994-03-0 m4rko.com