CatapultHem

Ledare
Facit till SKOLK
Ett sätt att skolka
Den gamle
Den stora björnen
Börsen

Insändare

Försent
Du
Dumma blondinen
Sex

Rökning på skolan

Horoskop
Jadi
Sara
Se SIRD-bilden
BaksidanMer om Catapult
Webbringar
Cookies
Rökning


Tobakslagen

Tobakslagen (SFS 1993:581) träder i kraft den 1 juli 1993. Den 16 mars 1994 beslöt riksdagen att skärpa lagen på vissa punkter. Ändringarna i lagen trädde i kraft den 1 juli 1994
   Här presenteras i korthet tobakslagens innehåll samt de nya skärpningarna (inramade).

Rökfria miljöer
Rökning är inte tillåten:

• i lokaler för barn omsorg och skola (t.o.m. gymnasium)
• hälso- och sjukvårdlokaler
• gemensamhetslokaler på ålderdomshem och andra inrättningar med
   särskild service eller vård
• inrikes kollektivtrafik (inkl. väntsalar o.dyl.)

Rökrum o.motsv. kan inrättas i de delar av lokalerna som är avsedda enbart för personal samt för patienter, resenärer o.motsv. (inte för elever i skolan). Det finns dock ingen skyldighet att inrätta rökrum.
 
Samma regler, dvs. en i princip rökfri miljö med möjlighet att inrätta rökrum och. motsv. gäller för offentliga lokaler, dvs. lokaler för idrotts- och kulturevenemang, möteslokaler och liknande lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökning förbjuds på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

TillbakaCatapult
© 1994-19-0 m4rko.com